DANE KONTAKTOWE

KKM Polska sp. z o.o.
ul. Brzozowa 8A
97-400 Bełchatów
województwo łódzkie
Polska

tel./fax: +48 (44) 632 19 09
e-mail: biuro@kkmpolska.pl
NIP: 7692202314
REGON: 100958361

KRS 0000991462

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego

NAPISZ DO NAS

Zostałem poinformowany/poinformowana, że:
 1. Administratorem moich danych osobowych jest KKM Polska Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Bełchatowie, dalej jako KKM Polska.
 2. Moje dane osobowe będą przetwarzana przez KKM Polska na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu odpowiedzi na pytania oraz kontynuowania korespondencji elektronicznej.
 3. Moje dane osobowe mogą być powierzone przez KKM Polska podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Kancelarii np. w związku z obsługą systemów informatycznych lub świadczeniem oprogramowania w postaci usługi (SaaS).
 4. Moje daje osobowe mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej w ramach korzystania przez Spółkę z infrastruktury informatycznej (chmura obliczeniowa, poczta elektroniczna). W przypadku, gdy przetwarzanie obejmuje przekazywanie danych poza obszar Unii Europejskiej, taki transfer będzie odbywał się z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych lub regulacji Privacy Shield zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami. W innych sytuacjach Moje dane mogą zostać przekazane do państw trzecich w przypadkach wskazanych w RODO. Kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego mogę uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby. Przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce również po uzyskaniu Mojej zgody. Zgodnie z powyższym, Moje dane będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie art. 49 ust 1 lit a oraz art 49 ust. 1 lit b RODO.
 5. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez KKM Polska przez okres wymiany wiadomości w korespondencji elektronicznej oraz zostaną usunięte do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia.
 6. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ich przenoszenia.
 7. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uznam że przetwarzanie moich danych narusza przepisy.
 8. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla korespondencji.
 • purmo
 • ee odlewania żeliwa
 • silka
 • venture industries
 • toshiba
 • danfoss
 • oventrop
 • ferro
 • oras