FLUORODYN - PRODUKTY NA BAZIE VITONU® (USZCZELNIACZ, POWŁOKI CHEMOODPORNE, KLEJ)

    Thermodyn Corporation jest producentem najwyższej jakości specjalistycznych uszczelniaczy, klejów oraz powłok ochronnych wykorzystywanych w branży energetycznej, petrochemicznej, spożywczej oraz innych. Thermodyn Corporation jest także czołowym producentem kompletnych złącz kompensacyjnych, a także członkiem FSA - Fluid Sealing Association.

Najwyższej jakości produkty oferowane przez Thermodyn Corporation są doskonałym rozwiązaniem w przemyśle, gdzie nie można dopuścić do awarii powstałej w wyniku nieszczelności bądź zmęczenia materiału.

Podstawowym celem uszczelnienia jest:

 • zapobieganie wyciekom mediów
 • ochrona najbliższego otoczenia przed zanieczyszczeniami

Połączenie ze sobą produktu uszczelniającego Fluorodyn™ Caulk made with Viton wraz z powłoką ochronną THP-1000 bądź THP-2000 daje nam perfekcyjną ochronę materiału w każdych warunkach użytkowania, oraz ochronę przed większością substancji chemicznych.

 

Odporności chemiczne produktów:  Fluorodyn™ Caulk made with Viton® ,
THP 1000,  THP 2000, THA 3000
Nazwa chemiczna stężenie dostateczna dobra znakomita
Kwas octowy 25%   X  
Kwas octowy 50% X    
Kwas octowy 75% X    
Lodowaty kwas octowy   Nierekomendowany
Bezwodnik octowy 100% Nierekomendowany
Aceton 100% Nierekomendowany
Acetonitryl 100% X    
Akrylamid 50% Nierekomendowany
Kwas akrylowy 25% X    
Kwas akrylowy 100% Nierekomendowany
Akrylonitrol 100% X    
Ałun 100%     X
Chlorek glinu 100%     X
Fluorek glinu 100%     X
Wodorotlenek glinu 20% X    
Wodorotlenek glinu Nasycony Nierekomendowany
Siarczan glinu Wszystkie     X
Amoniak 100% Nierekomendowany
Octan amonu 50%     X
Bromek amonu Nasycony     X
Chlorek amonu Nasycony     X
Wodorotlenek amonu 10%   X  
Wodorotlenek amonu 30% X    
Woda królewska Koncentrat     X
Benzen 100%     X
Ług czarny       X
Brom 100%     X
Kwas butylowy 100%     X
Chlor Płyn     X
Kwas chromowy 50%     X
Siarczan miedzi (II) Nasycony     X
Woda demineralizowana       X
Alkohol etylowy 50%     X
Kwasy tłuszczowe Nasycony     X
Chlorek żelaza (III) Nasycony     X
Kwas fluorokrzemowy Nasycony     X
Kwas mrówkowy 100% X    
Heptan 100%     X
Kwas chlorowodorowy 36%     X
Kwas fluorowodorowy 20%     X
Kwas mlekowy Wszystkie     X
Kwas maleinowy Nasycony     X
Dichlorometan       X
Chlorek niklu (III) Nasycony     X
Kwas azotowy 50%     X
Kwas nadchlorowy 30%     X
Fenol 100%     X
Kwas fosforowy 100%     X
Kwas pikrynowy 10%     X
Wodorotlenek potasu 10% X    
Wodorotlenek potasu 25% Nierekomendowany
Wodorotlenek porasu 50% Nierekomendowany
Kwas propionowy 50% X    
Wodorosiarczan sodu 45%     X
Wodorotlenek sodu 5% X    
Wodorotlenek sodu 25% Nierekomendowany
Wodorotlenek sodu 50% Nierekomendowany
Podchloryn sodu 15%     X
Ług buraczany Wszystkie     X
Kwas sulfaminowy Nasycony     X
Kwas siarkowy 98%     X
Kwas taninowy Nasycony     X
Toluen 100%     X
Octan winylu 100%     X
Ksyleny 100%     X
Chlorek cynku 70%     X
Siarczan cynku Nasycony     X

 

 

Odporność na inne substancje
Nazwa chemiczna dostateczna dobra znakomita
Benzyna     X
Olej napędowy     X
Alkohol metylowy     X
Olej silnikowy 5W/30     X
Mieszanina 50/50 samochodowy płyn chłodzący/ woda     X
Ciecz do przekładni hydrokinetycznych ATF     X
Paliwo do silników odrzutowych JP-4     X
Nafta     X

Produkty nie są odporne na: ketony, mocne zasady, aminy, estry.

 

Do rodziny produktów Thermodyn zaliczamy:

 • FLUORODYN CAULK MADE WITH VITON - klej uszczelniający na bazie Vitonu (kauczuku fluorowego), uszczelka w płynie, po zaschnięciu tworzy uszczelkę odporną na większość substancji chemicznych, w tym kwasy, węglowodory, paliwa). Doskonale sprawdza się jako uszczelnienie techniczne: połączeń międzykołnierzowych, obudów rur, betonu, zaworów.
 • THP-1000 - powłoka antykorozyjna na bazie fluoroelastomeru Viton stanowiąca doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne przed większością substancji chemicznych oraz ozonem i promieniowaniem UV.
 • THP-2000 - powłoka ochronna z akceleratorem schnięcia
 • THA-3000 - klej na bazie Vitonu

Ogólnie rzecz biorąc Fluorodyn™ Caulk made with Viton®, THP-1000, THP-2000, THA-3000 to zaawansowane produkty odporne na węglowodory alifatyczne i aromatyczne, węglowodory halogenopochodne, gorące oleje, gorące kwasy, gorącą wodę i parę, temperaturę do 244°C. Po wyschnięciu mają one podwyższoną odporność na niemal wszystkie substancje chemiczne, włącznie z kwasem azotowym, siarkowym i solnym. Dobrze chronią przed zniszczeniem wskutek wpływów atmosferycznych oraz ozonem.

 • purmo
 • ee odlewania żeliwa
 • silka
 • venture industries
 • toshiba
 • danfoss
 • oventrop
 • ferro
 • oras