EMIO

Jesteśmy dystrybutorem firmy EMIO z siedzibą przy ul. Chorwackiej 39a we Wrocławiu, która prowadzi działalność w zakresie produkcji urządzeń i przyrządów do pomiaru emisji pyłów i gazów, wzorcowania urządzeń, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, oraz szkoleń zawodowych dla pracowników laboratoriów badawczych. Całość organizacji wykonuje działalność w Systemie Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2000. Laboratorium Wzorcujące wykonuje działalność według systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

PRODUKCJA

Produkcja urzadzeń kontrolno-pomiarowych dla badania poziomu emisji pyłów i gazów, ze źródeł stacjonarnych. Wszystkie urządzenia będące przedmiotem naszej produkcji są opracowane przez zespół naszych pracowników i są oryginalnymi rozwiązaniami polskimi.

Przedmiotem naszej produkcji są między innymi urządzenia i wyroby:

 • pyłomierze grawimetryczne typ EMIOTEST, automatyczne
 • przepływomierze mikrokomputerowe typ DFM 2006 
 • cyfrowe mierniki wilgotności względnej i temperatury typ CMWT
 • laboratoria przenośne do weryfikacji/potwierdzenia metrologicznego pyłomierzy typu Emiotest
 • głowice sond, rurek spiętrzających
 • sondy prędkościowe, aspiracyjne, rurki spiętrzające - ogrzewane i nieogrzewane
 • separatory pyłów ogrzewane i nieogrzewane
 • moduły do poboru próbek do oznaczania metali ciężkich, dioksyn, furanów
 • inne

 

 

LABORATORIUM WZORCUJĄCE

Laboratorium wzorcujące prowadzi wzorcowanie urządzeń pomiarowych w zakresie strumienia objętości gazów, temperatury, wilgotności względnej, ciśnień - w korygującym powiązaniu z parametrami odniesienia.
Pracownicy Laboratorium Wzorcującego są zobowiązani zapisem w umowie do bezstronności, ponadto przestrzegają wymagań podanych przez klienta i ochraniających jego prawa własności.
Pracownicy zachowują tajność informacji uzyskanych od klientów, co potwierdzają podpisem na deklaracji poufności. Wzorcowanie wzorców lub przyrządów pomiarowych kontrolnych jest przeprowadzane w laboratoriach do tego uprawnionych.

SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY
Spółka wykonuje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich urządzeń pochodzących
z własnej produkcji.

SZKOLENIA ZAWODOWE
Spółka od 1992 r. prowadzi szkolenia zawodowe dla pracowników laboratoriów badawczych. Szkolenia mają charakter teoretyczny i praktyczny.
Zakres szkoleń:

 • technika pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza metodą grawimetryczną
 • technika pomiarów emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza
 • niepewność w pomiarach emisji zanieczyszczeń do powietrza

Szczegółowe informację na temat produktów oraz usług firmy EMIO mogą Państwo znaleźć na stronie www.emio.com.pl

 

 • purmo
 • ee odlewania żeliwa
 • silka
 • venture industries
 • toshiba
 • danfoss
 • oventrop
 • ferro
 • oras